Jedinečná procesná technológia

Naša výroba, možnosť rozširovania procesov a oddelenia pre výskum a vývoj sú silne prepojené. Určite sa môžme spoľahnúť na naše spoľahlivé a najmodernejšie vybavenie, ale najmä na našich skúsených a vysoko kvalifikovaných pracovníkov (predovšetkým chemikov a inžinierov na rôznych skúsenostných úrovniach). Naši procesní a výrobní chemici vítajú dennodenné výzvy za účelom dodania zlúčenín včas a s vysokým štandardom kvality nastaveným klientmi. Ponúkame niekoľko výrobných kapacít v rozmedzí do malých cez stredné až po veľké.

reactors
V prevádzke máme niekoľko reaktorov s objemovými možnosťami od 50 až po 2.500 litrov. Okrem toho máme tiež k dispozícii veľké odstredivky (až do 25 kg), filtre so sušičkou (400-630 litrov), veľké vákuové sušičky, kónické sušičky, mlyny a prístroje pre ultra-filtráciu. Samozrejme môžeme realizovať jednostupňovú alebo viacstupňovú syntézu, ale vieme tiež vykonávať enzymatické reakcie a preparatívnu extrakčnú chémiu (t.j. prírodné produkty z rastlín rodu Digitalis). Okrem toho sme hrdí aj na to, že vieme ponúknuť špecializované vybavenie:

 

Viacfázová krátkocestná destilácia a destilácia s tenkým filmom

Naše zariadenie pozostáva zo sekvencie odplyňovacej jednotky, rektifikačnej kolóny s tenkým filmom a krátkocestného odparovača, všetky časti sú zhotovené zo skla a ušľachtilej ocele Hastelloy. Je obzvlášť vhodné a kvalifikované pre požiadavky na čistotu farmaceutických medziproduktov a API (aktívnych farmaceutických ingrediencií). V súčasnosti inštalujeme dodatočné zariadenie s odparovačom s tenkým filmom a rektifikačnou destilačnou jednotkou pre sypký materiál, ktorého všetky časti sú vyrobené z ušľachtilej ocele Hastelloy. Bude schopný koncentrácie a rektifikačnej destilácie veľkého množstva materiálu. Zariadenie sa používa len pre interné účely, ale našim klientom vieme ponúknuť destilačné služby podľa ich požiadaviek.

Súvisiace služby

Destilácia na zákazku

Žiadosť o kontakt

Recyklačná jednotka pre rozpúšťadlá

V našej spoločnosti sme šetrní k životnému prostrediu. Ako takí sa snažíme minimalizovať naše zásahy do životného prostredia oxidom uhličitým spaľovaním drevených peliet namiesto fosílnych palív. Navyše recyklujeme rozpúšťače kedykoľvek to je možné. Za týmto účelom prevádzkujeme recyklačnú jednotku určenú pre rozpúšťadlá, ktorú si môžu prenajať aj tretie osoby.

Súvisiace služby

Recyklácia rozpúšťadla na zákazku

Žiadosť o kontakt

Lyofilizácia

Pred nedávnom sme spustili do prevádzky jednotku pre sublimačné sušenie o veľkosti 6,5 m2. Používa sa na pomalé sušenie vody a iných rozpúšťadiel s vysokými bodmi varu a pre výrobu amorfných okamžite rozpustných materiálov.

Mikrovlnná chemická syntéza

Mikrovlnná technológia je v porovnaní s tradičnými realizáciami chemických reakcií ideálna pre veľmi efektívny prenos tepelnej energie a tlakových reakcií laboratórneho rozsahu. Vo všeobecnosti majú mikrovlnné reakcie tendenciu byť čistejšie, rýchlejšie a efektívnejšie. S touto technológiou máme takmer 10 rokov skúseností, čo sa dokonale hodí pre výrobu malého množstva API. Náš komplex je kvalifikovaný pre výrobu farmaceutických produktov.

Mikrobiologické laboratórium a súvisiace služby

Prevádzkujeme plne vybavené a najmodernejšie laboratórium biologickej bezpečnosti úrovne 2 (mierny potenciál nebezpečenstva), ktoré nám umožňuje manipulovať s niektorými baktériami biologickej bezpečnosti úrovne 3 (3** - nie sú prenášané vzduchom). Naše know-how, zariadenie a značná zbierka mikroorganizmov pomáha pri vývoji enzymatických testov a skúšok pre detekciu a identifikáciu baktérií v klinickom, potravinárskom a environmentálnom použití.

Súvisiace služby

Lyofilizácia na zákazku

Žiadosť o kontakt

Mikronizácia SVP

Keďže je veľkosť častice kľúčovým prvkom v mnohých aplikáciách produktov spoločnosti Biosynth, sme dobre vybavení na mikronizáciu širokej škály materiálov na vami požadovanú veľkosť častíc, a to vrátane farmaceutických ingrediencií.

Vývoj procesu

Svojpomocne sme tiež vyvinuli výrobný proces pre celý rad našich vlastných produktov a teda máme stovky človekorokov skúseností. Naša pobočka v Číne sa špecializuje na vývoj procesov, optimalizáciu, charakterizáciu a syntézu nedokonalostí súvisiacich s procesmi pre účely validácie.

Súvisiace služby

Projekt R&D

Žiadosť o kontakt

Udržiavame vaše duševné vlastníctvo v bezpečí

Všetky naše aktivity v oblasti výskumu a vývoja a záznamy o šaržiach sú elektronicky zdokumentované, opatrené časovou značkou a verzovaním. Elektronický prístup je povolený podľa potreby a fyzický prístup do našich laboratórií vyžaduje biometrickú identifikáciu.

Samozrejme podpisujeme zmluvy o mlčanlivosti so všetkými našimi zákazníkmi. Navyše každý zamestnanec spoločnosti Biosynth podpisuje dohodu o utajení zároveň s jeho alebo jej pracovnou zmluvou.

 

footerBackground